Direktør Rune Abrahamsen (til venstre) og fabrikksjef Bertil Tomter i Moelven Limtre. Foto: Moelven LimtreFoto: Moelven Limtre

Moelven øker kapasiteten med nyutviklet limtrepresse

Moelven Limtres nye, egenutviklede limtrepresse er den eneste i sitt slag i verden. Den nye maskinen dobler produksjonskapasiteten for krumme bjelker.

Det skriver Moelven Limtre i en pressemelding på sine nettsider denne uken.

90 til 100 prosent av de store krumme limtrekonstruksjonene i Norge er, ifølge fabrikksjef Bertil Tomter i Moelven Limtre, nesten rent håndarbeid.

– De er krummet i den gamle, manuelle limtrepressen vår, som vi er så stolt av. Framover blir de krummet i vår nye presse. Riktig så mye håndarbeid blir det ikke lenger. Årsaken er bedre presisjon i den nye pressen kombinert med videre bearbeiding i CNC-maskiner. Men til gjengjeld dobler vi produksjonskapasiteten. Og kvaliteten blir bedre, sier han i limtre-pressemeldingen.

Økt trykk

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre forteller at bedriften med denne installasjonen har forbedret fleksibiliteten for prosjektkunder med behov for store krumme limtrekonstruksjoner.

– Vi har økt fleksibiliteten for våre kunder gjennom 3D-modellering og doblet kapasiteten. Det er et større trykk i markedet enn tidligere etter slike store konstruksjoner. Slik jeg ser det, er vi nå framtidsrettet nok til å komme økt etterspørsel i markedet i møte, sier han.

Mens bedriften tidligere måtte bruke fem operatører, mange tunge løft, mye manuell skruing og justering, samt noen HMS-utfordringer på kjøpet for å drifte den gamle pressen, greier de seg i dag bare med en operatør, heter det i pressemeldingen.

– I praksis kan det nye vidunderet opereres fint av bare én mann. Vi har valgt å bruke to mann nå i starten mens vi har vært i prototyp-stadiet. Det har vært en del nytt, men den har fungert som forventet fra dag én. Du kan si at pressen nå er over i vanlig driftstatus. Flere operatører vil bli opplært i den nye pressen, sier Bertil Tomter.

15 millioner

Maskinen er utviklet av Moelven Limtre og bygget i samarbeid med den svenske maskinbyggeren John Ersson Engineering AB, Stjärnsunds Svetsmekano AB og Bravida, som har laget styringssystemet. Sommeren 2018 sto pressen klar til bruk.

Når en arkitekt sender en 3D-modell, går den til konstruksjonsavdelingen, som lager en fil maskinen kan lese.

– Det er et lite mirakel. Før måtte konstruksjonsavdelingen lage et sett tegninger for hver av de 42 bukkene i gamle-pressa. Nå får vi lesbar fil på få minutter, sier Rune Abrahamsen.

Den nye maskinen kan produsere bjelker med en makslengde på 30 meter og en makshøyde på to meter, tykkelse på opp til 30 centimeter og en radius så krapp som fem meter, men også med radius opp mot 1.000 meter.

Bedriften har investert omtrent 15 millioner kroner i den nye pressen, heter det i pressemeldingen.