Moelven Byggmodul har sendt ut permitteringsvarsel til 80 ansatte. Foto: Moelven

Moelven Byggmodul permitterer 80 ansatte

Moelven Byggmodul sendte tirsdag ut varsel om delvis permittering for 80 ansatte. Årsaken er redusert ordretilgang og forsinkelser i enkeltprosjekter.

Det skriver HamarArbeiderblad, som henviser til en pressemelding fra Moelven Byggmodul.

– Vi er svært lei oss for å være i denne situasjonen, og vi jobber aktivt med å gjøre permitteringsperioden så kort som mulig. Målet er å bedre ordretilgangen og komme tilbake i full drift så fort det lar seg gjøre, sier direktør Lars Brede Aandstad i Moelven Byggmodul Hjellum AS.

Hamar Arbeiderblad skriver at medarbeiderne blir 80 prosent permittert. De resterende 20 prosentene skal brukes til kursing og andre kompetansehevende tiltak i permitteringsperioden.

Permitteringsvarslet gjelder for fire uker, fra og med uke to i 2019.

– Vi har tro på at markedet vil svinge vår veg igjen, og vi bruker perioden til å investere i kurs- og kompetansehevende tiltak for medarbeiderne våre. Formålet er å gjøre oss enda bedre rigget for nye leveranser, melder Aandstad i Moelven Byggmodul til lokalpressen.

I mai i år varslet Moelven Byggmodul en nedbemanning på opptil 40 årsverk. Den gang ble det pekt på svakere inntjening og manglende konkurransekraft.