Mobiltelefon bedrer undervisningen i byggfag

En gransking ved videregående skoler i Hordaland viser at bruk av mobiltelefon bedrer undervisingen i byggfag. Vi får bedre informasjonsflyt, og elevene bruker ikke mobiltelefonen i utide, opplyser lærer Sigfred Rossvold ved Åsane videregående skole.

Rossvold underviser også i praktisk pedagogikk ved Høgskolen i Bergen. Undersøkningen blir presentert i en prosjektoppgave av fire av hans studenter som tar praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen. Disse er Ståle Brattebø, lærer i byggfag ved Norheimsund vidaregåande skule, Sissel Skjelde, lærer i teknisk tegning ved Årstad videregående skole, Svein Magne Myklebust ved Dale vidaregåande skule og Jan Erik Helle som søker arbeid i den videregående skolen. Alle har mobiltelefon Prosjektoppgåven gikk ut på å lage et nytt undervisingsopplegg hvor sms-varsling via mobiltelefon blir brukt til å bedre undervisingen. - Alle har mobiltelefon. Vi har brukt sms-varsling i en klasse og hatt en referanseklasse der sms-varsling ikke var i bruk. Så har vi sett på forskjellene, sier Brattebø og Skjelde. Økt læringsutbytte Resultatet av denne undersøkelsen viser at elevene i klassen med sms-varsling har fått økt læringsutbytte. Informasjonsflyten er blitt bedre, og elevene brukar ikke mobiltelefonen i utide. Den blir ei del av verktøyet i skoledagen. Rossvold sier at de bruker mobiltelefonen til kommunikasjon fra lærer til elev. - Læreren sender meldinger om endringer, skifte av klasserom, endret timeplan, om læreren kommer for sent, etc. I byggfag er gjerne elevene ute på byggeplasser og ikke lett å nå for læreren. Da fungerer sms-varsling veldig bra, sier Rossvold. Mobiltelefon uglesett Men det har vært stor motstand i skolen mot bruk av mobiltelefon. - Mobiltelefon er uglesett i skolen. Mange lærere er i utgangspunktet i mot at vi skal bruke mobiltelefon. Den skal vere avslått og ligge i vesken. Men denne undersøkelsen viser at det fungerer bra. Mobiltelefonen forstyrrer ikke undervisingen, og vi har redusert uønsket bruk ved at vi viser tillit til elevene. Jeg bruker selv mobiltelefon i eien klasse ved Åsane vidaregåande skole, og det fungerer bra, sier Rossvold. SMS sendt via PC Meldingene til elevene blir sendt fra PC, via et program i Microsoft Outlook. Dermed går det lik melding til alle elevene, og meldingen går ut samtidig til alle mottakerene. Systemet fungerer også slik at læreren kan se når meldingen blir mottatt av den enkelte elev.