Møbelkonkurs gir kraftig smell for DNB

DNB tar et tap på nærmere 204 millioner kroner etter konkursene i møbelkonsernet Luramyr Invest.

DNB hadde de største kravene mot Luramyr Invest og dets datterselskaper, skriver Stavanger Aftenblad.

– DNB taper 76,8 millioner kroner etter konkursen i Luravannet AS, 42,3 millioner i Luralandet AS og 84,8 millioner kroner i Luramyr Invest AS, sier bobestyrer Per Asle Ousdal.

Luramyr Invest, som tidligere het Interstil Holding, kastet kortene og begjærte oppbud like før jul i fjor. Sviktende salg, høye kostnader, likviditetsproblemer, store tap og vansker med å betjene lån veltet til slutt møbelkonsernet.

Mesteparten av DNBs økonomiske tap i denne saken er allerede nedskrevet i regnskapet for 2014, opplyser informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

– Vi kan dessverre ikke gå i detaljer på enkeltkunder i mediene, men det er aldri hyggelig når bedrifter må avvikle eller går over ende. I dette tilfellet har eierne ønsket å fortsette en del av driften i nye former, mens ett av selskapene i gruppen ble solgt videre. Dermed er også noe av gjelden dekket inn, sier han.