Minstelønn på byggeplasser

Fra 1. januar gjelder reglene om minstelønn på byggeplasser for hele Norge.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en faktaside som beskriver de nye reglene som skal hindre sosial dumping av utenlandske arbeidstakere.