Minst FoU-satsing i Vestfold

Andelen «Petter Smart»-bedrifter er størst i Oslo, Møre og Romsdal og Østfold. Mens i Vestfold er det bare 14 prosent av bedriftene som investerer i forskning og utvikling, viser en undersøkelse blant 6.000 bedrifter.

Undersøkelsen, som er gjennomført for Norges forskningsråd av Perduco, viser at bedrifter som investerer i forskning og utvikling (FoU), har langt høyere vekstambisjoner enn de som ikke gjør det. I landet som helhet er det 21 prosent av bedriftene som svarer at de investerer i FoU, og disse bedriftene oppgir i gjennomsnitt dobbelt så høye vekstforventninger enn andre bedrifter. For å stimulere til forskning og utvikling ble den såkalte Skattefunnordningen innført i 2002. Den gir bedrifter opptil 1,6 millioner kroner i skattefradrag for investeringer i forsknings- og utviklingsprosjekter. Undersøkelsen viser at blant bedrifter som har mottatt Skattefunn mener tre av fire at prosjektene har ført til at bedriften arbeider mer systematisk og strukturert med forskning og utvikling. Avdelingsdirektør Ragnhild Rønneberg i Norges forskningsråd mener Skattefunn bidrar til å endre atferd. Prosjektene fører også til bedre kontakt mellom næringsliv og forskningsmiljøene. Skattefunn-prosjektene vil derfor gi langsiktige effekter både for bedrifter og kunnskapsmiljø, sier Rønneberg. I undersøkelsen svarer 27 prosent av bedriftene i Oslo at det satses på FoU, mens Møre og Romsdal følger på andreplass med 24 prosent. I Vestfold er det bare 14 prosent av bedriftene som svarer at det investeres i forskning og utvikling. I Oppland er det 16 prosent, mens i Nordland, Finnmark og Hedmark er det 17 prosent.