Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen markerte fredag Jernbaneverkets storsatsing på nye flerfaglige arbeidsmaskiner av typen LTR 17, med å døpe den første av dem etter landets første jernbanedirektør – Carl Abraham Phil. Til venstre infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund i Jernbaneverket.

Minister-dåp markerte ny maskinpark til nesten en halv milliard kroner

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen døpte den første av 21 flerfaglige arbeidsmaskiner til Jernbaneverket i Lillestrøm sist fredag.

– Vi satser på vedlikehold i en helt annen takt enn før, og det er gledelig at vi nå har fått levert de to første av våre nye fellesfaglige arbeidsmaskiner, sa Solvik-Olsen før han avdekket navnet til den første LTR 17-maskinen – Carl Abraham Phil – oppkalt etter den første jernbanedirektøren i Norge, som satt i sjefsstolen fra 1865 til 1897.

På plass innen 2019

Det er bestilt elleve av disse toakslede maskinene, og Jernbaneverket (JBV) har opsjon på ytterligere 10 maskiner, som alle skal fases inn innen 2019.

– De nye flerfaglige arbeidstogene er større, kan løfte mer og kjøre raskere. Vi får nye maskiner som kan gjøre mer enn i dag, og brukes til alle typer jobber. Oppgraderingen av maskinparken gjør at vi nå tar steget over i en ny tidsalder, sa infrastrukturdirektør i JBV, Gorm Frimannslund under markeringen.

Ønsker standardisering

JBV ønsker i størst mulig grad standardisering av motorer, drivlinjer, førermiljø og komponenter.

– Dette bidrar til mer effektiv bruk av ressursene, lavere innkjøpspris og reduserte vedlikeholdsutgifter og service, sa Frimannslund.

470 millioner

Kostnadene ved anskaffelsen av de 21 nye arbeidsmaskinene er 470 millioner kroner. JBV har utlyst anbud i forbindelse med anskaffelse av nye fireakslede arbeidsmaskiner, som kan benyttes som brann- og redningstog, målevogn og til inspeksjon av kjøreledning og spor. Avtaleinngåelse er forventet i starten av 2017.

Offensiv NTP

JBV har allerede fått levert fem store revisjonsvogner (LM7) for vedlikehold av kontaktledningsnettet, og et vedlikeholdstog som er spesiallaget for arbeid på dobbeltsporet jernbane og i tunneler.

I inneværende NTP (2014-2023) er det planlagt en fornyelse av skinnegående arbeidsmaskiner til en verdi av 2,2 milliarder kroner, med et snitt de fire første årene på 170 millioner kroner, og deretter et årlig snitt på 250 millioner kroner.