Minibusser skal ut av kollektivfeltet

Privatbilister alene i minibuss i kollektivfeltet er snart historie. Samferdselsdepartementet vil nå ha et forbud mot minibusser i kollektivfelt og får bred støtte for forslaget.

Ikke engang Norges Automobil-Forbund (NAF) ønsker at privatbilister med minibuss skal få lov til å bruke kollektivfeltet til å kjøre forbi lange køer på innfartsveiene til de store byene, skriver Aftenposten.

- Minibusser anskaffet til privat bruk, i mange tilfeller motivert ut fra fordelen ved å kunne bruke kollektivfelter, er med på å uthule hovedhensikten med kollektivfelter og i mange tilfeller bidrar til å fylle opp disse, slik at kollektivtrafikkens fremkommelighet blir unødig skadelidende, heter det blant annet i høringsuttalelsen fra NAF.

Elbiler har allerede adgang til kollektivfeltene, og de fleste høringsinstansene støtter Samferdselsdepartementets forslag om også å slippe til biler som går på hydrogen.