Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Millionerstatning til M3 Anlegg

Harstad kommune må betale over seks millioner kroner i erstatning til M3 Anlegg AS.

Økonomidirektør Ronny Hermansen i M3 Anlegg sier til Byggeindustrien at de er fornøyd med dommen og millionerstatningen Hålogaland lagmannsrett har tilkjent selskapet.

– Lagmannsretten stadfester det både Kofa og tingretten har gjort tidligere. Harstad kommune har gjort en feil i forhold til anskaffelsesregelverket og det er helt korrekt at de får en dom i denne saken, sier han.

Ble først tildelt kontrakten

Saken dreier seg om en vannledningskontrakt til en verdi av 36 millioner kroner som M3 Anlegg ble tildelt av Harstad kommune i 2011. En klage på tildelingen førte imidlertid til at det var et Arbeidsfellesskap mellom Brødrene Killie AS og Nydals Maskinstasjon AS som fikk kontrakten. M3 Anlegg ble samtidig avvist.

Fikk medhold i Kofa

M3 Anlegg klaget saken inn for Kofa og fikk medhold i at kommunen hadde brutt anskaffelsesreglene. Ifølge Avisa Nordland avviste Harstad kommune M3 Anleggs erstatningskrav på 3,7 millioner kroner. Saken havnet derfor i Trondenes tingrett hvor M3 Anlegg også vant og erstatningssummen ble fastsatt til cirka 5,7 millioner kroner.

Etter saken ble tatt videre til Hålogaland lagmannsrett har beløpet vokst til over seks millioner kroner, ifølge Avisa Nordland.

Unødvendig

Ronny Hermansen synes det utrolig unødvendig at de har måttet gå en så lang vei med denne saken. Han mener kommunen burde blitt med på et forlik etter Kofa-dommen og dermed unngått en ekstraregning på flere millioner kroner.

– Dette er egentlig mest tragisk for Harstad kommunes innbyggere fordi det er de som blir sittende igjen med regningen, sier Hermansen.

Setter spørsmålstegn ved kompetansen

M3 Anleggs økonomidirektør mener denne saken er et eksempel på at kommunen mangler kompetanse på de offentlige innkjøpsreglene.

– Kommunen gjorde en korrekt vurdering i første omgang da de innstilte M3 Anlegg til jobben, men så begynte alle feilene da de etter klagen fra arbeidsfellesskapet avviser oss på feil grunnlag og tildeler arbeidsfellesskapet kontrakten på feil grunnlag. Disse feilene kommer veldig klart frem i Kofa-dommen og dermed burde saken aldri havnet i rettssystemet. Det håper vi at Harstad kommune nå forstår, fremhever Hermansen.