Milliardtap i Norske Skog

Papirprodusenten Norske Skog hadde et negativt nettoresultat på 1,1 milliarder kroner i årets første kvartal sammenlignet med minus 0,9 milliarder i samme kvartal i fjor.

Resultatet er påvirket av finanskrisen og det kraftige fallet i etterspørselen etter avis- og magasinpapir. Reduserte annonsevolumer medfører en betydelig reduksjon av avisenes sidetall. Effekten av dette er en reduksjon på rundt 20 prosent i den globale etterspørselen etter avispapir så langt i 2009 sammenlignet med samme periode i fjor.

For å møte krisen, er produksjonen ved de fleste av Norske Skogs  fabrikker redusert i første kvartal. Samlet produksjonsvolum i første kvartal i år var 15 prosent lavere enn produksjonen i fjerde kvartal i 2008.

- Høy utnyttelse av kapasiteten er fundamentalt for å holde kostnadene på et forsvarlig nivå. Vi vil derfor gjennomføre tiltak for å bedre kapasitetsutnyttelsen ved å stenge den minst lønnsomme kapasiteten. Både midlertidige og permanente tiltak er under vurdering, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.