Milliardkontrakter utsettes

Den planlagte hotellplattformen til ConocoPhillips som skal installeres på feltet Ekofisk i Nordsjøen, blir utsatt.

Operatøren kan i dag ikke si hvor lang utsettelsen blir, men bekrefter at den ikke vil installeres på feltet i 2009/2010, som opprinnelig planlagt. Dermed blir Ekofisk Hotell det tredje multimilliardprosjektet på norsk sokkel som utsettes i løpet av en måned. Også BPs prosjekter Valhall og Skarv utsettes eller forsinkes. ConocoPhillips sier til Offshore.no at prosjektet tar en «Time out», og rett og slett går gjennom disse planene på ny, før de går videre. Det nye hotellet er en del av det såkalt Ekofisk Vekst-prosjektet som ble kunngjort like etter at fusjonsplanene mellom Conoco og Phillips ble kjent i desember 2001.