Milliarder av kroner unndratt skatt

Skatt Øst avdekket nesten 7,9 milliarder kroner som ikke er oppgitt til beskatning i 2010.

Samtidig er det avdekket at det er unndratt 244 millioner kroner i merverdiavgift ved gjennomføring av bokettersyn, skriver skatteetaten i en pressemelding.

– Vi finner feil i alle bransjer og næringer vi kontrollerer, sier avdelingsdirektør Nina Schanke Funnmark ved Kontroll og rettsanvendelse i Skatt Øst.

Hun påpeker at hvor alvorlige og komplekse sakene er, varierer. Totalt er det 17 saker med inntektstillegg på over 100 millioner kroner.

– God regnskapskvalitet er en forutsetning for å kunne fastsette riktig skattegrunnlag, og vi ser fort hvor det kan være påkrevet med større og mer dyptgående kontroll. sier Funnemark.