Miljøvennlige og attraktive tettsteder

For å oppfylle den politiske målsettingen om å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret er det nødvendig å utvikle attraktive tettsteder i distriktene med gode og varierte tilbud.

Spesielt er det viktig å legge til rette for at nye generasjoner ungdom og kvinner ønsker å bosette seg der. Også næringslivet foretrekker attraktive tettsteder når de skal vurdere videre satsing eller lokalisere nye bedrifter. God stedsutvikling er derfor bra for næringsutvikling. I denne publikasjonen presenterer Miljøverndepartementet de viktigste resultatene, erfaringene og anbefalingene fra Tettstedsprogrammet (2001-2005). Anbefalingene bygger både på gode og dårlige erfaringer fra kommunene. Deres håp er at disse kan være til inspirasjon og nytte for alle landets kommuner og fylkeskommuner i sitt arbeid med stedsutvikling.