Miljøtiltak i Gaustadbekkdalen nord

Statsbygg bygger ny vei inn til Universitetet i Oslo og gjenbruker forurenset betong fra gammel bygningsmasse.

1. august startet Statsbygg med å rive to bygninger på universitetsområdet i Gaustadalleen 25. I stedet kommer et nytt kryss, og en ny adkomstvei til universitetet.

Miljøtiltak
Ved å gjenbruke den knuste og forurensede betongen fra bygningene som forsterkningslag under veien, sparer Statsbygg 1,8 millioner kroner. De slipper å flytte betongen ut til et deponi, og det er et bra miljøtiltak å lukke den inn i veien.

Ja fra Miljødirektoratet
Betong som er klassifisert som farlig avfall må normalt saneres og leveres til lovlig mottak. Rambøll har på vegne av Statsbygg søkt om tillatelse til gjenbruk av den forurensede betongen, og nå har Miljødirektoratet sagt ja.

Statsbygg regner med at saneringen av betongen vil starte om tre uker.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) er oppdragsgiver. Arbeidet blir ferdigstilt oktober 2014.