Miljørådgiver bygg - Forsvarsbygg kampflybase

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Firma Forsvarsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist09.11.2014

Forsvarsbygg kampflybase er byggherre og ansvarlig for planlegging og bygging av ny kampflybase i Norge, herunder Ørland og Evenes. Prosjektet skal koordinere og lede all aktivitet for planlegging og etablering, for forsvarssektoren og mot alle aktuelle myndigheter og samfunnet forøvrig.

Det søkes etter en til to medarbeidere som vil inngå i byggherrens ressursgruppe Miljø. Stillingen(es) hovedfunksjon er å ivareta byggherrens miljøarbeid i forbindelse med planlegging og utbygging av Ørland hovedflystasjon for å forberede mottak av nytt kampfly F-35. Fokusområdet vil være energi og miljø i bygg og i byggeprosessen.

Vi har et kompetent fagmiljø og du vil inngå i byggherrens ressursgruppe Miljø som snart består av fire medarbeidere. Stillingen rapporterer til miljøsjef i Forsvarsbygg kampflybase. Arbeidssted vil være Oslo, eller Ørland. Reisevirksomhet må påregnes.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr. spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside: www.forsvarsbygg.no og vår karriereside www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • være byggherrens ressurs på energi- og miljørådgivning i bygg, herunder anleggs- og driftsfasen
 • utvikling og oppfølging av prosjektets miljøstyringssystem, herunder miljøoppfølgingsprogram (MOPer) og miljøplaner i utbyggingsprosjektet
 • oppfølging og samarbeid med plan- og prosjekteringsgrupper, samt entreprenører innenfor fagområdet
 • rådgivning og samarbeid med andre relevante fagmiljøer i Forsvarsbygg og forsvarssektoren forøvrig
 • kommunikasjon med plan- og miljømyndigheter, interessegrupper og berørte

Kvalifikasjoner

 • krav til høyere utdannelse tilsvarende master eller sivil ingeniør fra universitet eller høgskole og med relevant fagkrets. Utdanningsretning: bygg eller byggrelaterte fag, energi og miljø.
 • lang erfaring kan kompensere for krav til utdanning.
 • Det søkes i utgangspunktet etter personer med minimum 5 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis erfaring med miljøarbeid i utbyggingsprosjekter.
 • kjennskap til Forsvarets organisasjon/ virksomhet er en fordel, men ikke et krav.
 • Det kreves sikkerhetsklarering for konfidensielt nivå.

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide både selvstendig og i tverrfaglige team
 • god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • faglig engasjert
 • strukturert
 • resultatorientert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (kode 1181), rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) etter statens lønnsregulativ avhengig av utdanning og erfaring
 • meningsfull jobb med et helhetlig samfunnsperspektiv i et stort byggeprosjekt
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • fleksitid, sommertid og betalt overtid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og således gode boliglånsordninger og gode forsikrings- og pensjonsordning
 • gode velferdsordninger

Søk stilling

Kontaktinfo: Elin Anita Walstad, Miljøsjef (+47) 90205678


Vis flere stillinger: