Ann-Kristin Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn (t.v.), fungerende konsernsjef Lars Opsahl og leder for bærekraft Guri Lindmark, begge Multiconsult. Foto: Multiconsult

Miljøråd til byggherrer viktig for "Årets miljøfyrtårn"

Multiconsult er kåret "Årets Miljøfyrtårn". Mandag 21. januar overrakte Ann-Kristin Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn det synlige beviset til fungerende konsernsjef Lars Opsahl i Multiconsult.

- Denne prisen setter vi veldig høyt og jeg takker for den tilliten som vi nå har fått. Vi skal holde fokus på virksomheten og egen drift fremover når det gjelder miljø og bærekraft, men der vi kan bidra aller mest fremover er i rådene til byggherrene, understreket fungerende konsernsjef Lars Opsahl under tildelingen.

Multiconsult er kåret til "Årets Miljøfyrtårn" 2018 for sitt foregangsarbeid med å trekke bærekraft inn i startfasen av oppdrag og prosjekter. God prosjektering og rådgiving er en forutsetning for å lykkes med bærekraft innen bygg, anlegg og eiendom, der selskapet har sin hovedvirksomhet.