Goliat-plattformen i Barentshavet. Illustrasjonsfoto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Miljøorganisasjoner tapte klimasøksmål mot staten

Fire miljøorganisasjoner vant ikke fram med klimasøksmålet sitt mot staten for brudd på miljøparagrafen. Dommen fra Borgarting lagmannsrett blir anket.

– Ved den konkrete vurderingen kom lagmannsretten, som tingretten, til at vedtaket ikke innebar brudd på Grunnloven paragraf 112. Det ble særlig lagt vekt på at det i dag er usikkert om det vil bli gjort drivverdige funn og om vedtaket vil føre til utslipp, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Tross tapet er miljøorganisasjonene fornøyd med flere av konklusjonene i dommen. Slik de oppfatter det, har lagmannsretten fastslått at utslipp fra norsk olje som brennes i utlandet, er relevant for vurderingen av om Grunnlovens paragraf 112 – miljøparagrafen –brytes.

– Tingretten avskrev alt som hadde å gjøre med utslipp som ikke skjer i Norge. Det gjør ikke lagmannsretten, som i stedet sier at dette også er noe som må med i vurderingen, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundeberg til NTB.

Miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom, som sto bak søksmålet, anker avgjørelsen.Tapte i tingretten

I 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom staten for brudd på miljøparagrafen etter at det ble åpnet for oljeleting i Barentshavet. Senere har også Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet sluttet seg til søksmålet.

I 2018 tapte organisasjonene i Oslo tingrett. Dommen ble anket, og ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett i november.

Behandlet i Stortinget

I retten argumenterte regjeringsadvokaten med at tildelinger av lisenser i Barentshavet er behandlet flere ganger i Stortinget og advarte mot å forrykke maktbalansen mellom de folkevalgte og rettssystemet.

Miljøorganisasjonene viste i sin anke til Norges forpliktelser i Parisavtalen og mente at «det kreves drastiske tiltak for å holde grensene for temperaturstigning som verden er enige om».

«Utslipp fra petroleumsproduksjon er Norges klart største utslippsdriver, og Norge er blant verdens største petroleumsprodusenter», ble det påpekt videre.

FN-råd

Både Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt frarådet i sin tid tildeling av letelisens for flere av de aktuelle blokkene, og miljøorganisasjonene fikk også nylig støtte fra FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David Boyd.

Norge bør «slutte å lete etter nye olje- og gassreserver, stanse utbyggingen av oljeinfrastruktur og bruke sin rikdom og oppfinnsomhet til å bli en fossilfri økonomi», slo Boyd fast i september.