Miljøkrav truer 330 jobber i Moss

Peterson-konsernets papirfabrikk i Moss vil få alvorlige problemer hvis den må innfri kravet fra Statens forurensningstilsyn (SFT) om å bygge et nytt renseanlegg til 155 millioner kroner.

Fabrikken i Moss, som har 330 ansatte, er en av mange i papirbransjen som sliter med lave papirpriser og negative regnskapstall. Kravet fra SFT er at fabrikken må ha et biologisk renseanlegg klart til bruk innen to år. Konsernsjef Martin Dombestein har søkt SFT om å få fristen utsatt med fem år. Et svar fra SFT er ventet tidlig neste år. Konsernsjefen har tro på at fristen vil bli forlenget, og sier han ikke vil dramatisere situasjonen. Likevel sier han dette til Aftenposten om resultatet hvis SFT står på kravet: Da er det alvor, det kan jeg bekrefte. Han unngår å svare konkret på om det vil bety kroken på døren for fabrikken, som produserer papir til emballasjemateriell. Fabrikken i Moss var tidligere kjent som årsak til mosselukten. Det nye renseanlegget skal sørge for at utslippene av oksygenforbrukende materialer til Mossesundet blir redusert.