Miljøkoordinator

Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene.

Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger, Tønsberg, Aukra, Kristiansund og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle) i Storbritannia.

Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

FirmaTechconsult
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist05.05.2018

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber.

Selskapet har inngått rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m.

Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter Miljøkoordinator.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven vil være oppfølging av krav i tillatelser, kontrakter, lover/forskrifter og diverse handlingsplaner, herunder men ikke begrenset til Miljøoppfølgingsplan, Grovrisikoanalyser, tiltaksplan forurenset grunn, påslipps- og utslippstillatelser, miljøsaneringsbeskrivelser, støy og vibrasjoner i bygge- og anleggsfasen og uønskede hendelser relatert til ytre miljø. Dette gjelder komplett byggetrinn.

I tillegg kan det bli aktuelt å bistå med oppfølging av miljø internt i Bybanen Utbygging, f.eks oppfølging av Miljøfyrtårn og Bybanen Utbygging sin miljøprofil.

Oppgaven vil også bestå i å yte bistand og foreslå tiltak innen ulike problemstillinger relatert til ytre miljø, komme med eventuelle forslag til endringer i handlingsplanene basert på norsk regelverk og praksis på norske bygge-/anleggsplasser og utarbeide diverse maler for oppfølging av miljø som kan brukes i dette og påfølgende byggetrinn. Det må gjennomføres befaringer på anleggsområdene hver uke og data fra entreprenørene må gjennomgås.

Miljøkoordinator må delta på byggemøter, særmøter, fagmøter etc. ved behov.

Dine kvalfikasjoner:

 • Det kreves utdanning som ingeniør/bachelor eller høyere naturvitenskapelig eller realfaglig utdanning innen fagfeltet.
 • Kandidaten må ha minimum 10 års relevant erfaring innenfor miljø fra relevante prosjekter. Det kreves også at ressursen har kompetanse innenfor generelle vurderinger relatert til ytre miljø. Ressursen må ha god kjennskap til kravene for utslipps- og påslippstillatelser, og Fylkesmannens og kommunens håndtering av slike. Ressursen må også ha god kjennskap til regelverket på ytre miljø og erfaring med oppfølging av dette på større prosjekter opp mot byggherre, kontrakt og entreprenør.
 • Må ha inngående kjennskap til bruk av de vanligste IT-verktøyer i bransjen.
 • Referanseprosjekter og referanser fra relevante oppdrag skal oppgis - ansvarsområde og arbeidsoppgaver på prosjektene skal beskrives.
 • Må kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk. Vedkommende må kunne kommuniserer skriftlig og muntlig på engelsk.
 • Tilbudt person må ha gyldig førerkort klasse B.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 02.05.18, men vi vil vurdere kandidater for lignende, evt. andre aktuelle stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: Mai 2018

Varighet: Desember 2021

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene inne olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult legger stor vekt på å være nær sine ansatte, og være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver der du tydelig skal merke at du er i fokus.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Ronny Meyer, på e-post: ronny.meyer@techconsult.no

Søk her

Vis flere stillinger: