Miljøhensyn og sikker kvalitet prioriteres

En spørreundersøkelse fra El-Bjørn viser optimisme for året som kommer.

El-Bjørn avsluttet året med en markedsundersøkelse mot kunder. De nærmere 300 svarene belyser trender og utsikter for 2013 innen bygg og anlegg, elektro, industri, skipsverft samt olje og offshore.

– Vi ønsket å få en pekepinn i forhold til fokus og markedstilnærming i 2013. Dette fordi vi tar med oss kundeerfaringer i produktutviklingen. Hensikten er å omsette erfaringer til fordeler i daglig bruk, sier Bjørn Ulleberg, administrerende direktør i El-Bjørn AS.

Godt over halvparten av de spurte skal vokse neste år. Fire av ti skal opprette flere stillinger for å ta unna veksten. Kvalitet, energieffektivitet og skreddersydd utstyr tilpasset nordiske forhold seiler opp som viktige prioriteringer og egenskaper.

* Mer enn syv av ti mener kvalitet og HMS er viktigere enn innkjøpspris

* Nær åtte av ti mener det beste utstyret gir best lønnsomhet

* Seks av ti mener at nordiske produsenter lager det beste utstyret for nordiske forhold

– Dette er gledelig lesning fordi det speiler høyt prioriterte områder. Vi utvikler våre produkter og løsninger i Anderstorp i Sverige. Her gjennomføres det grundig testing av både enkeltstående produkter og helhetlige løsninger for sikkerhet, funksjonalitet og den høyeste kvaliteten, sier Ulleberg.

Videre avdekker undersøkelsen et stadig økende fokus på energieffektivitet. Nærmere halvparten av respondentene mener dette er svært viktig relatert til el-utstyr, mens over en tredjedel ser det som en fordel, uten å være avgjørende for valget.

– Fokus på energieffektivisering og hensynet til miljøet er stadig økende. Som produsent ønsker vi å ta vår andel av dette viktige ansvaret. Vi driver et langsiktig og målrettet miljøarbeid for å minimere påvirkningen av miljøet, sier Ulleberg.