Miljødirektoratet frarår vindkraftverk på Helligvær

Miljødirektoratet frarår at det blir gitt konsesjon for Helligvær vindkraftverk i Bodø kommune i Nordland.

Vindkraftselskapet Zephyr AS har søkt om konsesjon for et vindkraftverk med seks turbiner og en samlet effekt på 19,8 megawatt. Turbinene skal etter planen bygges på øyene Grimsøya og Valøya.

Øygruppen Helligvær omfatter til sammen 365 øyer og holmer cirka 25 kilometer nordvest for Bodø. Miljødirektoratet skriver i en høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) at tiltaket vil medføre betydelige konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturmangfold, og at miljøkonsekvensene av anlegget er store i forhold til energiproduksjonen.

Helligvær er leveområde for blant annet havørn, teist, smålom og oter. Hvitkinngås, kortnebbgås, ringgås og grågås er registrert i området under trekk.

Planene om vindkraftverket har møtt sterk motstand blant beboerne på Helligvær, og både Fylkesmannen i Nordland og Bodø kommune har frarådd at det blir gitt konsesjon.