Miljøbombene skal utenfor 30 nautiske mil

Fullastede tankskip fra Murmansk skal fra 1. juli i år gå i seilingsleder mellom Vardø og Røst som i hovedsak ligger rundt 30 nautiske mil utenfor kysten.

FNs sjøfartsorganisasjon IMO ga grønt lys for den nye ordningen like før jul, men det vil ta seks måneder å spre informasjonene gjennom alle offisielle kanaler som FN krever, sier avdelingsdirektør Arve Dimmen i Kystdirektoratet til NTB. Han leder nå en gruppe eksperter som utarbeider forslag til lignende seilingsleder fra Røst og sørover. Vårt mål er at de store tankskipene som er de virkelig farlige miljøbombene, skal holdes så langt fra kysten at vi kjøper oss tid til å få sleper om bord og dermed hindrer at de når land når det inntreffer et maskinhavari, sier Dimmen til NTB. Han mener det tidligst kan være nye seilingsleder klar i midten av 2008, men trolig vil det ta enda lengre tid før hele kysten er sikret. Motorvei på sjøen Selv om det er de store tankskipene som representerer skrekkscenarioet, gjelder seilingsledene alle skip over 5.000 bruttotonn, sier Dimmen. Den nye ordningen for strekningen Vardø-Røst innebærer at fartøyene skal følge atskilte seilingsleder sørover og nordover. Vi flytter skipstrafikken lenger ut samtidig som den blir skilt, nesten som en motorvei. Trafikkseparering er minst like viktig som avstanden til kysten fordi vi venter en sterk økning i oljetransporten fra Murmansk, sier Dimmen. Han bekrefter at det er sjelden IMO vedtar seilingsleder for så store sammenhengende områder som Vardø-Røst, men understreker samtidig at sjøsikkerhetskomiteen i IMO har stor forståelse for Norges syn. Krevende arbeid Dimmen er enig i at forlis av den typen vi nå har opplevd bidrar til å bevisstgjøre alle om farene, men samtidig peker han på at en seilingsled ikke kunne hindret det som skjedde utenfor Fedje. Fartøyet kom fra norsk havn, og alle fartøy på vei ut eller inn av norsk havn må nødvendigvis bevege seg innenfor seilingsleden, sier Dimmen. Han opplyser at det måtte gjøres et omfattende arbeid som tok to år før IMO var klar til å godkjenne de nye seilingsledene. Det arbeidet som nå har startet skjer i et nært samarbeid med fiskerinæringen og petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Overvåkes Dimmen sier at vi før 2010 skal ha på plass en ordning som betyr at all nyttetrafikk langs kysten ikke bare må gå i internasjonalt farvann minst 30 nautiske mil av land, den vil også være kontinuerlig overvåket. Hvis vi i Kystverkets overvåkingsstasjoner oppdager at et skip beveger seg utenfor seilingsleden, vil det øyeblikkelig bli tatt kontakt. Systemet med separate seilingsleder langt til havs der alle fartøy følges selv om de er i internasjonalt farvann, skal gi oss den tid vi trenger til å hindre at det skjer en miljøkatastrofe, sier Dimmen.