Miljø-ros til Bjørnøy for konsesjonsåpenhet

Verdens Villmarksfond (WWF) karakteriserer det som et «stort gjennombrudd» når miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) varsler åpenhet om miljøvurderinger i 19. konsesjonsrunde.

Dette er modig gjort. Det er bra at Bjørnøy tør å gjøre det hennes forgjengere ikke torde, å gi offentligheten innsyn i miljøfaglige vurderinger i forkant av tildelinger til oljeindustrien, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge til NTB. Hemmelighold Fram til nå har vekslende regjeringer holdt et tett grep rundt miljøvurderingene fra Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt av «hensyn til en forsvarlig saksbehandling». Vurderingene har heller ikke blitt offentlige etter at tildelingene av leteblokker har skjedd. Miljøbevegelsen har i mange år vært sterkt kritisk til denne praksis, og Bellona og WWF klagde hemmeligholdet inn for Sivilombudsmannen da Bondevik-regjeringen i juni utlyste 30 blokker i Norskehavet og 34 blokker i Barentshavet. Bondevik-regjeringen besluttet å offentliggjøre deler av miljøvurderingene. Nye vurderinger Bjørnøy vil ikke frigi de dokumentene som Bondevik-regjeringen mente skulle unntas offentlighet. Men hun har bedt om nye vurderinger fra fagetatene som skal offentliggjøres. Jeg mener det er viktig å gi fullt innsyn fordi de miljøfaglige vurderingene berører viktige samfunnsspørsmål som det er stor debatt om i offentligheten. De etterspurte opplysningene er av interesse både for miljøorganisasjoner og allmennheten for øvrig. Økt innsyn vil øke tilliten til forvaltningens vurderinger og konklusjoner, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. Enkeltblokker I en pressemelding fra Miljøverndepartementet signaliserer hun at det i «fremtidige konsesjonsrunder skal de miljøfaglige vurderingene være offentlige for allmennheten innenfor miljøinformasjonslovens rammer. Dette gjelder også vurderingen av de enkelte blokkene som skal tildeles.» Rasmus Hansson understreker at en slik åpenhet er forutsetningen for en forsvarlig behandling av konsesjonstildelinger. WWF ser fram til å se hva de miljøfaglige etatene mener om de kontroversielle blokkene i 19. konsesjonsrunde. Dette gjelder spesielt landnære blokker i nærheten av Goliat-feltet utenfor Vestfinnmark og utlyste blokker på Møre-kysten som ligger i viktige oppvekstområder for blant annet NVG-sild.