Kirsten Sannerhaugen (enhetsleder, Utbygging) og Tsega-Alem Yalew Wosen (prosjektleder, Utbygging) i tillegg til Jostein Øverby og Sigrid Nøkleby.

Milepel for Rambøll på Romerike

Nylig inngikk Rambøll en rammeavtale med Ullensaker kommune om byggherrebistand og overordnet prosjektstyring. 

– Dette er veldig gøy. Rammeavtalen er et ledd i vår satsing på Romerike, og vi håper den vil gi oss flere spennende oppgaver i en kommune i betydelig vekst, sier markedssjef Sigrid Nøkleby i Rambøll.

– Dette er en viktig avtale for oss. Vi vil benytte lokale ressurser, og i tillegg trekke på vårt store nettverk ved behov, sier hun.

Det er inngått tre parallelle rammeavtaler for byggherrebistand/overordnet prosjektstyring med varighet på 2+1+1 år. Fasene idé/behov, konsept og forprosjekt inngår i avtalen.

– Avrop gjennomføres basert på vurdering av firmaets og personellets egnethet og kompetanse for den konkrete oppgaven, samt den metodikk og løsning som skisseres for den enkelte oppgave eller prosjekt, heter det i en melding fra selskapet.

Ullensaker kommune har en omfattende prosjektportefølje og investerer årlig anslagsvis 250 millioner i bygg og anlegg. Rammeavtalen omfatter levering av byggherrebistand/overordnet prosjektstyring innenfor ulike fagområder. Det økonomiske omfanget er forventet å være mellom 2,5 og 5 millioner kroner per år.