Milepel for Bellona

Gratulantene sto i kø da det nye Bellonahuset ble åpnet torsdag kveld. Mer enn 400 personer hadde funnet veien til Vulkan-området ved Akerselva.

En av gratulantene var konserndirektør Dag Andresen i Veidekke. Han gratulerte først og fremst Aspelin Ramm med Norges mest omtalte kontorbygg det siste året og Bellona som flytter inn i Norges mest energieffektive kontorbygg! Men også Veidekke, som sammen med sine samarbeidspartnere, har hatt gleden av å stå for gjennomføringen.

- Vi har fått lov til å være med å realisere et bygg som representerer en ny milepæl for miljøriktig bygging i Norge! Det har vært krevende, men mest av alt enormt lærerikt og inspirerende.

Global oppvarming representerer utfordringer som sannsynligvis har en langt større rekkevidde enn de fleste av oss evner å ta inn over oss.

I runde tall står bygg for 40 % av energiforbruket og for 40 % av klimagassutslippene. Byggenæringen er altså en betydelig del av problemet, og dermed også en betydelig del av løsningen.

Energiforbruket i bygningsmassen må ned, og prosjekter som dette som demonstrere evne og vilje til å bygge stadig mer energieffektive bygg er viktig, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

I Norge ser vi nå to hoveddrivere bak utviklingen av stadig mer energieffektive bygg: På den ene siden myndighetene både nasjonalt og i EU som setter stadig nye krav, og på den andre siden og like viktig, byggeiere og leietakere som også gjør det samme.

Men ett skår i gleden må det likevel være lov til å minne om, selv på en dag som denne: Nyproduksjonen står årlig for ikke mer enn ca 1-2 % av den samlede bygningsmassen i Norge. Skal det virkelig monne må vi fremover se et dramatisk skift også når det gjelder å få i gang energieffektiviseringstiltak i den eksisterende bygningsmassen.

I sum stiller de stadig strengere energi- og miljøkravene store krav til oss som planlegger og bygger, og kravene utvikler seg raskere og raskere. I Veidekke har vi i vår miljøstrategi sagt at vi skal være best på miljø i praksis. Med det mener vi at miljøslaget ikke står om hvem som kan love mest eller vise til de flotteste brosjyrene. Slaget står om hvem som kan realisere de gode miljøløsningene i den virkelige verden.

La meg bruke tetthet som eksempel: Et viktig bidrag til å få ned energibehovet i bygg er å bygge vesentlig tettere konstruksjoner enn det vi tradisjonelt har gjort. Dette krever selvfølgelig at vi prosjekterer riktig, men kanskje minst like viktig, det krever at vi bygger riktig i praksis. Skal vi få til det, må vi ha en god dialog mellom de som prosjekterer og de som bygger slik at vi får frem praktisk byggbare løsninger. Og det kreves håndverkere som forstår hvorfor og hvordan vi skal bygge tett, og som ønsker og evner å gjøre det i praksis, sa Andresen blant annet.

Bellonasjef Fredric Hauge sa seg glad for den enorme holdningsendrin g som har skjedd i byggebransjen bare i løpet av byggeprosessen.

- Aspelin Ramm satte i gang apparatet sitt. Dette k an vi få til. Engasjementet og den måten det er jobbet fram på viser hva vi kan få til sammen. De mentale sperrene er ofte større enn de tekniske, mente Hauge, og sa at de vil bygge en forumsmodell med Bellonas metodikk for å generere den stadig økende mengden vitenskap. -Vi håper at mange vil være med i på det felles løftet - for vinnerne i framtiden er de som deler erfaring. Neste utfordring blir å energieffektivisere eldre næringsbygg. Og vi gleder oss å gå løs på den oppgaven. Synergien mellom de forskjellige teknologiene er vinneren, sa Hauge.

Arkitekt for Bellonahuset er LPO arkitekter AS.