Milepæl for Munch-pel

Den første stålkjernepelen for det nye Munch-museet i Bjørvika ble satt mandag.

Denne pelen markerer starten på grunnarbeidene til det nye Munchmuseet. 310 stålkjernepeler på mellom 30 og 40 meter skal bores ned til fast fjell. En rekke av pelene er skråpeler for å ta eventuelle jordskjelvlaster, og for å unngå setninger vil alle pelene derfor borres ned. 

Prosjektsjef Jard Bringedal i ÅF Advansia (fra venstre), direktør Eli Grimsby, Kultur- og Idrettsbygg (KID) og direktør ved Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen.

– Det er kompliserte grunnarbeider i nærheten av Operatunnelen, men vi har sammen med Statens Vegvesen utarbeidet en detaljert fremgangsmåte som i minst mulig grad vil påvirke grunnforhold og Operatunnelen, sier Jard Bringedal, prosjektsjef i ÅF Advansia.

Fundament for stor tårnkran

Rivingen av den gamle Paulsenkaia er i full gang. 

– En stor tårnkran på høyde med Barcode-bebyggelsen skal være i bruk under i hele byggetiden, og det er fundamentet for den, man starter pelingen for i dag. Det er lagt opp til å kjøre seks borerigger samtidig. Totalt skal det bores 10.000 meter, opplyser Bringedal.

Gjengangere i Bjørvika

Både Hallingdal Bergboring som borer for pelene og Kynningsrud Fundamentering som skrur pelene ned, er gjengangere i Bjørvika. Begge entreprenørene har hatt tilsvarende grunnarbeidsentrepriser både i Barcode-utbyggingen og på Sørenga og kjenner grunnforholdene godt. Denne gang som underentreprenører for Veidekke Entreprenør.

Grunnarbeidene skal pågå til 28. september 2016. 

– Vi har en utfordring med logistikken inn og ut av byggeplassen. Det skal benyttes fire lektere for borring av peler samt lagring av materialer og utstyr, opplyser Bringedal.