Midtbygget

På Flesland i Bergen har Veidekke Entreprenør ført opp et kontorbygg på 7.200 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Flesland, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kontorer

Kontraktssum uten merverdiavgift: Cirka 120 millioner kroner

Bruttoareal: 7.200 kvadratmeter

Byggherre: Bergen Business Park

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt: LINK arkitektur

Landskapsarkitekt: Tag Arkitekter

Rådgivere: RIB: Konstruksjonsteknikk l RIV: GK Ventilasjon l RIE: GK Elektro l RIAku: Sweco l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Grunn og fundamenter: Vassbakk & Stol l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm l Betongarbeid: Veidekke Entreprenør l Betongelementer: NOBI Voss l Stålarbeid: Fana Stål l Taktekking: Protan Entreprenør l Glasstak: Jet-Bramo l Alu/glass fasade: Kebo Glass l Metallfasade: Alunor l Ståldører/branndører: Neumann Bygg l Tømrer innv: Moelven Modus l Maler: Malermester Buer l Gulvlegger: Stigen og Kronheim l Flislegger: Bru og Wiese-Hansen l Rørlegger: Vestrheim l Elektro: GK Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Heis: Scan Heis l Fasade og takvask: RsV Eiendomsservice l Gjerder, porter og bommer: Fana Stålservice l Brannsikring: Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Tore Eide l Branngardin: Haby l Lås og beslag: Heikki Bruvikl Storkjøkken: Studio Sigdal Bergen l Innredning våtrom: Input Interiør EFG Norway l Vinduer: Nordvestvinduet

Bygget er det tredje byggetrinnet i Bergen Business Park, etter Comfort Hotel Bergen Airport og Expo-bygget. Både Midtbygget og Expo-bygget er Breeam Excellent-bygg, mens hotell-bygget er Breeam Very Good. Veidekke Entreprenør førte også opp Expo-bygget.

120 millioner kroner

Byggherre er Bergen Lufthavn Utvikling AS. Bygget er tegnet av LINK arkitektur og ført opp i en totalentreprise. Samlet areal er på 7.200 kvadratmeter, fordelt på seks etasjer medregnet underetasje med parkering og tekniske rom. Kontraktssummen er på cirka 120 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i juni 2019, og bygget ble overlevert 10. november i år.

Anleggsleder Torstein Hoff Lund i Veidekke Entreprenør forteller at siden de to første byggene og parkeringsetasjen i Bergen Business Park er tatt i bruk var det viktig å ta hensyn til brukerne i disse byggene.

– Alle fag i prosjektet har brukt BIM og praktisert involverende planlegging. Dette har ført til god dialog mellom alle involverte og at flest mulig har kjennskap til hva som skal bygges. På denne måten har vi unngått feil og unødvendige kostnader, sier Lund.

Digitale tegninger

Det har i størst mulig grad blitt benyttet digitale tegninger, både av miljøhensyn og for hele tiden å kunne ha tilgang til nyeste revisjon av alle tegninger.

– Disse tegningene har blitt distribuert ut på nettbrett via appen Dalux som har en skybasert opplasting som sikrer at alle har tilgang på samme informasjon til enhver tid. Dalux har også blitt brukt til å følge opp HMS og KS i prosjektet og på denne måten gjøre dette arbeidet lettere når alle har tilgang og kan registrere avvik, sier Lund.

Fleksibelt

Midtbygget har en fleksibel innredning og det er mulig å leie areal fra 200 kvadratmeter og oppover. Bygget er ifølge Lund egnet for alle typer kontorbedrifter. Transport- og logistikkselskapet DVS Air and Sea flytter inn over nyttår. Bygget ligger nær terminalbygget på Bergen lufthavn Flesland og endestopp for Bybanen. I parkeringskjelleren er det 58 biloppstillingsplasser, medregnet fire plasser for bevegelseshemmede sjåfører.

Stål og hulldekker

Tomtens fjellgrunn var ferdig utsprengt og hadde et lag av sprengsteinsmasser da Veidekke Entreprenør startet på bygget.

Bygget har firkantet form, men uten noen parallelle sider. Kjelleren er støpt vanntett. Tekniske rom ligger en halv etasje lavere enn parkeringsetasjen. Bærende konstruksjon over bakkenivå består av stålsøyler, hulldekker og noe plasstøpt betong. Hele taket er isolert med fallskåren isolasjon og tekket med folie. Det er lagt sedum på cirka halve taket.

Plan U1 har glassfasader mot vest, sør og nord, mens plan 1 har glassfasader mot øst og deler av sør og nord. I etasjene videre opp er det vinduer, svart platekledning og omramminger av cortenstål, noe som gir en vedlikeholdsvennlig fasade. På gulvene er det flis, parkett, tepper og belegg. Kontoretasjene innredes med fleksible innervegger og systemhimlinger. Innervegger er satt opp i de etasjene der leietakere er på plass, resten vil bli tilpasset fremtidige leietakere. Det er 300 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 300 millimeter i taket.

Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,31 per time. Lund sier at det ble praktisert en stram linje angående rent tørt bygg under innredningen.

Hovedinngangen ligger på torget mellom Midtbygget og hotellbygget på plan 1. Bygget har flere biinnganger på plan U1.

Fra bygget er det utsikt mot flyplassen og (fra de øverste etasjene) mot Fanafjorden. I et fjerde byggetrinn er det planlagt et nytt kontorbygg med beliggenhet sør for Midtbygget.

99 kWh

Midtbygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer i hovedsak via ventilasjon, men suppleres med varmeelementer i himling og gulvvarme i garderober og er basert på fjernvarme. Kjøling er basert på fjernkjøling og adiabatisk kjøling. Ventilasjon er balansert og har høyeffektiv gjenvinning. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 99 kWh, noe som plasserer bygget i eneregikasse B.

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 70 personer med. Midtbygget er ført opp uten fraværsskader.