Illustrasjonsfoto.

MGFs salgsstatistikk: Gravemaskinsalget ned 20 prosent

MGFs salgsstatistikk for 3. kvartal viser fortsatt svekkelse i nysalget av anleggsmaskiner.

Totalt ble det solgt 1033 nye anleggsmaskiner i tredje kvartal, noe som er en nedgang på 16,7 prosent i forhold til samme periode i fjor. Ifølge Maskingrossisternes Forening (MGF) er svekkelsen lavere enn andre kvartal isolert, men statistikken viser at vi må tilbake til 2016 for å finne sammenlignbare nivåer på salg i et tredje kvartal.

MGFs statistikk over anleggsmaskinsalget (Klikk på bildet for større versjon).

– Selv om covid-19 situasjonen forbedret seg noe gjennom sommeren, har det vært en oppblomstring i flere regioner utover høsten. I tillegg ser vi konturene av en langvarig lav krone- og oljekurs, og markedene inkludert bygg og anlegg, ser ut til å være avventende med store investeringer. Flere medlemmer melder at man har godt trykk på service- og ettermarkedet, mens nysalget går tregere enn tidligere, opplyser MGF i en pressemelding.

Ytterligere svekkelse for gravemaskiner

Nedgangen gjelder alle underkategorier, med unntak av minidumpere hvor salget i tredje kvartal var på 35 maskiner mot 26 i 2019. Gravemaskiner på belter endte på 346 solgte enheter, en nedgang på 21,7 prosent i forhold til samme kvartal i fjor og en ytterligere svekkelse i forhold til andre kvartal. Hjullastere holder seg stabilt med 231 solgte enheter i tredje kvartal, mot 233 i samme periode i fjor. Minigravere på belter har hatt en fin utvikling i salg frem til 2020, men fortsetter trenden med svakere salg i tredje kvartal med 223 solgte enheter mot 265 i samme perioden i 2019, melder MGF.

MGFs salgsstatistikk viser at det for tredje kvartal akkumulert er en tilbakegang på alle underkategoriene med unntak av veihøvler (+133 prosent) og minidumpere (+12,5 prosent), men dette er i utgangspunktet små kategorier som ikke gir store utslag på totalstatistikken. Størst tilbakegang akkumulert per tredje kvartal finner vi på undergruppene valsetog/anleggsvalser (-50 prosent) og hjulstyrte dumpere (-40 prosent), men også disse er små kategorier.

For gravemaskiner på belter viser statistikken en akkumulert nedgang på 20 fra 1.403 solgte maskiner i 2019 mot 1.116 i år. Den nest største kategorien, minigravere på belter, har en tilsvarende nedgang fra 848 solgte maskiner i 2019 mot 688 hittil i år (-19 prosent).

Innenfor segmentet gravemaskin på belter er det i tredje kvartal isolert kun størrelsen 24,1 – 28 tonn som har en svak vekst, mens det akkumulert hittil i år er en nedgang i samtlige kategorier, skriver MGF i meldingen.

Salget i fylkene

Statistikken fra MGF følger fortsatt de gamle fylkesinndelingene. Det er store regionale forskjeller på hvordan markedet har utviklet seg i siste kvartal. Mens Oslo tidligere hadde en tilbakegang, har det i siste kvartal vært en økning på 36 prosent i forhold til samme periode i 2019. I tillegg er det kraftig vekst i Sogn og Fjordane (+50 prosent), Telemark (+32 prosent) og Møre og Romsdal (+26 prosent).

I den andre enden av skalaen viser MGFs statistikk en kraftig nedgang i salget i Hedmark (-50 prosent), Oppland (-45 prosent) og Vest Agder (-45 prosent). Det er i siste innrapportering en endring i hvilke fylker det selges mest anleggsmaskiner. Det selges fortsatt flest maskiner til Akershus (168 stykk), mens Rogaland (94 stykk) har gått forbi Buskerud (85 stykk) i siste kvartal, opplyser MGF.

Hittil i år har vi nå bare to fylker som fortsatt har vekst sammenlignet med samme periode i 2019 – Sogn og Fjordane (+31 prosent) og Aust-Agder (+16 prosent). Etter første halvår i år hadde også Finnmark vekst, men de har i løpet av det siste kvartalet hatt en svekket utvikling og har nå en svak tilbakegang på 3% sammenlignet med hittil i 2019.

For utviklingen i Aust-Agder er det verdt å merke seg at Vest-Agder har hatt en tilbakegang i forhold til 2019 på hele 49 prosent, og at vi derfor i den nye regionstrukturen har en tilbakegang for Agder totalt. Akkumulert hittil i år er fortsatt fylkene Akershus (535 stykk), Rogaland (263 stykk) og Buskerud (243 stykk) de som det selges flest maskiner i landet, ifølge MGFs statistikk.

Forventet nedgang

– Fallet i omsetning av anleggsmaskiner var ventet etter en lang periode med vekst, men en negativ utvikling for kronekursen og utbruddet av covid-19 antas å ha forsterket nedgangen. MGFs medlemmer er likevel fornøyd med året sett i lys av den generelle utviklingen i økonomien både nasjonalt og internasjonalt. Det er fortsatt vanskelig å forutse utviklingen for 2021, men det er ikke ventet noen stor vekst i første halvår sammenlignet med 2020, skriver MGF i pressemeldingen.