Meyer og Victor Norman bokaktuelle med «Ikke for å konkurrere»

I sin nye bok tar Christine Meyer og Victor Norman et oppgjør med den ukritiske bruken av markedsøkonomiske begreper og styringsverktøy i offentlig sektor.

"Ikke for å konkurrere" handler om norske etater og virksomheter i dag og i tiårene fremover.

- Jobben – oppdraget – må gjenvinne førsteplassen i det interne og offentlige ordskiftet om offentlig virksomhet. Det må handle om hvorfor oppdraget skal høre hjemme i offentlig sektor, hva oppdraget går ut på, og hvordan det kan realiseres. Meyer og Norman ønsker å få oppmerksomheten tilbake til disse tre fundamentalspørsmålene, heter det i en pressemelding fra Fagbokforlaget.

– Vi har skrevet denne boken av en grunn. Grunnen er "res publica" – den offentlige sak, altså den jobben offentlig sektor skal utføre – som vi mener er kommet ut av fokus i et vell av rapporteringskrav, styringsdokumenter, organisatoriske reformer, krav til egeninntjening, forsøk med såkalt «new public management», og alt annet som handler om hvordan etater og offentlige virksomheter skal se ut og te seg snarere enn om hva de skal gjøre, skriver forfatterne.

– Offentlige etater og virksomheter er ikke der for å konkurrere eller for å tjene penger. De er der for å utføre oppdrag for, og på vegne av, innbyggerne. Dette betyr at offentlige virksomheter er fundamentalt forskjellige fra private, og at de trenger et annet begrepsapparat og andre strategiske styringsverktøy enn privat sektor, påpeker de. Boken skal ved hjelp av samfunnsøkonomisk og strategifaglig teori, bygge et rammeverk for oppdragsformulering og strategiutvikling for statlige og kommunale etater.

Christine Meyer er professor i strategi og ledelse ved NHH, og Victor Norman har vært professor i samfunnsøkonomi samme sted. Begge har lang erfaring fra politikk og offentlig administrasjon.