Espen Moe og Morten Aagaard

Metier etablerer advokatfirma

Metier inngår i disse dager et strategisk samarbeid med advokatene Morten Aagaard og Espen Moe, som etablerer Advokatfirmaet Metier Legal.

- Juss i prosjekter kan være komplisert og fort bli et minefelt dersom man ikke er dyktig i hele kontraktprosessen, sier Morten Aagaard som har lang erfaring innenfor skjæringspunktet juss og prosjekter gjennom sitt advokatfirma Prosjektjuss.

- Avtaleinngåelse i komplekse prosjekter skal sikre at man inngår kontrakter med de beste leverandørene til en riktig pris, men også ta høyde for dynamikk og endringer under gjennomføring. Løsningen ligger i et tverrfaglig samarbeid mellom markedsforståelsen, teknologiforståelsen og jussen, sier han.

Hans makker Espen Moe kommer fra DLA Piper, hvor han foruten å være partner i fast eiendom/entrepriseavdelingen, også var daglig leder og styreleder over en periode på 11 år, samt en del av DLA Pipers internasjonale ledergruppe. Han har også lang erfaring fra prosjektrelatert juss , og har bl.a. tidligere jobbet i store prosjekttunge selskaper som Veidekke og Aker.

- Sammen med Metier skal de to bygge ekspertise rundt denne kjernekompetansen, og planlegger å rekruttere flere medarbeidere relativt raskt, heter det i e melding fra selskapet.

Ambisjonen til de to selskapene Metier og Metier Legal er å bygge et sterkt, tverrfaglig kontrakt- og jussmiljø.

- Vi synes at dette samarbeidet er utrolig spennende, sier Paul Torgersen leder for Metier Consulting.

- Sammen vil vi kunne tilby helhetlige kontraktstjenester; rådgiving knyttet til valg av kontraktstrategi, analyse, kontrahering A-Å, kontraktadministrasjon og bistand i rettsprosesser, sier Torgersen.

Metier Legal samlokaliseres med Metier på Smestad.