Mesterhus setter igangsetting-<BR>rekord

Mesterhus økte igangsettingen av nye boliger med 12 prosent i fjor til 2031 boliger. Dette er igangsettingsrekord for Norges største boligbygger.

Antall inngåtte kontrakter endte på 1980 boenheter som er omtrent på nivå med fjoråret. Også ordrereserven til bedriftene i kjeden er rekordhøy med en samlet registrert ordrereserve på drøyt 2,5 milliarder kroner. Dette bidrar også til en økt ordrereserve for Mestergruppen AS som er avtalepartner med Mesterhusbyggmestrene på innkjøp av byggevarer. Dette er et strålende resultat som alle Mesterhus-byggmestre kan være meget godt fornøyd med, kommenterer kjedeleder Arve Solheim. Rogaland er det fylket som har størst aktivitet både innen salg og igangsetting i 2006. Hordaland, Sør-Trøndelag og Østfold har også hatt stor aktivitet. Hustypen Ninni er fortsatt den hustypen som selger best. Det er en hustype med nostalgisk preg. Også hustypen Kine med sitt tradisjonelle preg og Maud som er en funkisinspirert bolig, selger meget bra.