Mesterhus passerer 150 medlemmer

Mesterhus fikk i fjor åtte nye medlemmer og hittil i år er to nye kommet til. Norges største boligbygger og huskjede er dermed i ferd med å passere 150 medlemmer.

Dette er en svært gledelig utvikling, og resultatet av en bevisst satsning på å styrke kjeden, sier markedssjef Anita Kiil. Hun påpeker at det blir stadig viktigere å være i et fellesskap, og at Mesterhus har et attraktivt tilbud til byggmestrene. En sterk merkevare, gode systemer og gode kvalitetsprodukter gjør medlemskap i Mesterhus attraktivt. I tillegg er et stort utvalg hustyper og gode innkjøpsbetingelser med Mesterkjøp åpenbart med på å styrke medlemsveksten, fremholder Kiil som opplyser at kjeden opplever en jevn strøm av bedrifter som ønsker å bli medlem. Nye medlemmer i 2006 er Tretten Bygg AS, Tretten, Haakon Olsen, Fredrikstad, Byggm. Morten Leinæs AS, Larvik, Setesdalsbygg AS, Setesdal, Bygg Service Arnfinn Endre Johnsen, Farsund, Tømrermester Kristian Fink AS, Oslo, Byggm. Helge Gausdal AS, Songdalen og Aukra Bygg AS, Aukra. I 2007 er følgende to bedrifter blitt medlem: Byggm.firma Salvesen og Nordbø AS, Arendal og Nordbygg AS, Rana.