Mesta varsler konkurransetilsynet

Mesta sendte fredag brev til Konkurransetilsynet og orienterte om at Kolo Veidekke trolig har benyttet seg av dokumentasjon som Mesta Drift har utarbeidet for å foreta prisforespørsler til underentreprenører i forbindelse med Statens vegvesens anbudskonkurranser for veidrift.

6. januar sendte Mesta ut forespørsler til forskjellige entreprenører i forbindelse med drift av veinettet i Indre Namdal i Trøndelag. 12. januar sender Veidekke ut sin forespørsel.

Ifølge Mesta var denne forespørselen mistenkelig lik deres egen.

– Vi ble kontaktet av underentreprenører som reagerte på hvor lik de to forespørslene var, forteller kommunikasjonssjef i Mesta Erik Knut Riste til NRK.

kommunikasjonssjef i Mesta, Erik Knut Riste, hevder Veidekke i stor grad har kopiert deres forespøsel. - Brudd på markedsføringsloven, mener han.

Slike forespørsler sendes ut til underentreprenører for å hente inn deres priser.

Riste peker på særlig to områder i Veidekkes prisforespørsel som er svært likt deres eget.

Prisene på strøing og brøyting av sykkelveger er omtrent identiske, med bare én krone i avvik på to tjenester.

– Tekst og tabeller synes å være direkte kopiert fra vår forespørsel i flere deler av Veidekkes dokument, sier Riste.

– Dessuten hadde vi brukt gamle tall på gang- og sykkelvegstrekningene. Vi hadde gjort en glipp, og oppdaget det for sent. De rette tallene lå i anbudsdokumentene til Statens Vegvesen. I Veidekkes forespørsel har de de nøyaktig samme tallene som oss.

Kan dette være tilfeldig?

– Nei, det er helt umulig, sier Riste.

En kopi av brevet ble sendt til Veidekke fredag ettermiddag. Konserndirektør for kommunikasjon Kai Krüger Henriksen i Veidekke ASA har undersøkt saken, men kan ikke si med sikkerhet hva som har skjedd.

– Vi vil først og fremst presisere at denne saken ikke har noe med ulovlig prissamarbeid å gjøre, og likheten i forespørselsdokumentene er primært knyttet til tilbudskjemaenes utforming, og ikke innhold, sier Henriksen til NRK.

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte en kopiering, sier han. 

- Vi ser alvorlig på saken, og vi er glad for at Mesta har sendt denne presiseringen til Konkurransetilsynet slik at vi kan finne ut om det har skjedd noe galt, fortsetter han.

– Vi skal selv se nærmere på denne saken for å finne ut hva som har skjedd, og dersom det har det skjedd noe galt, skal vi rette det opp, avslutter Henriksen.

Les mer på nrk.no:http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7493751

Dette står å lese på Mestas hjemmeside: http://www.mesta.no/article.php?id=3453