Mesta til NHD

Kongen har i statsråd i dag overført forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Mesta AS fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet, med virkning fra 1. juli i år.

Det var 1. januar 2003 produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble omdannet til et statsaksjeselskap, som senere fikk navnet Mesta AS. Selskapet er 100 prosent konkurranseutsatt. Det foreligger ikke tunge sektorpolitiske eller andre grunner til at Samferdselsdepartementet fortsatt bør eie Mesta AS.