Illustrasjonsfoto.

Mesta scoret best da driftsentreprenørene ble vektet for første gang

Etter en omfattende evalueringsrunde var det Mesta som kom best ut i konkurransen om den nye drift- og vedlikeholdskontrakten Telemark Vest.

– Dette er første gang en drift- og vedlikeholdskontrakt ble kalkulert i henhold til kvalitet, og entreprenørene fikk mulighet til å tilby merverdi utover standardkrav. Metoden var «upløyd mark» og vi fikk oss noen overraskelser med tanke på omfanget av arbeidet. Når konkurransen er endelig avgjort, det vil si etter klagefristen 26. april, vil vi starte evalueringen internt og sammen med næringen/EBA, kommenterer prosjektleder Tore Jan Hansen i Statens vegvesen Region sør.

Mesta best

Etter evalueringsrunden, der Statens vegvesen benyttet ulike merverdigkriterier, var det altså Mesta som kom best ut med et tilbud på 729,6 millioner kroner. Mesta hadde ikke den laveste tilbudssummen i utgangspunktet, men entreprenørselskapet scoret best på merverdikriteriene og kunne dermed trekke fra 72 millioner kroner på tilbudssummen.

Presis Vegdrift, som kom på andreplass, endte med et tilbud på 741,9 millioner kroner etter at en merverdisum på 45 millioner er trukket fra. NCC og Risa kom på de to siste plassene med tilbud på henholdsvis 826 millioner og 1,06 milliarder kroner. NCC fikk den nest høyeste merverdiscoren med 56 millioner, mens Risa scoret lavest med 21 millioner kroner i merverdiscore.

Utviklet i tett samarbeid med EBA

Driftskontrakten, hvor Vinje og Vest Telemark er sammenslått til det nye kontraktsområdet Telemark Vest, er en videreføring av den nye drift- og vedlikeholdskontrakten som Statens vegvesen Region sør tok initiativet til, og som de har utviklet i tett samarbeid med EBA.

Den første drift- og vedlikeholdskontrakten som er bygget rundt den nye kontraktsmodellen ble igangsatt i Vestfold i fjor sommer og innebærer blant annet at kontraktslengden er økt fra fem til åtte år, og det geografiske området er utvidet. Kontraktsformen legger også stor vekt på entreprenørs kompetanse, og det stilles strenge krav til blant annet maskinpark, andelen egenregi og ikke minst bruk av lærlinger.

Merverdikriterier

Ved drift- og vedlikeholdskontrakten Telemark Vest har altså Statens vegvesen Region sør også implementert vekting av tilbyderne. Vektingen bygger på et system som Statens vegvesen Region sør har utviklet i tett samarbeid med EBA. I konkurransen er det benyttet et to-konvolutt system hvor første konvolutten beskrev hvordan entreprenør ville løse kontrakten, mens den andre inneholdt pris.

Følgende seks hovedpunkter har vært med i Statens vegvesens merverdivurdering:

– Kvalitetsstyringssystem og HMS

– Ressurs og organisasjonsplan

– Vinterplan

– Grøntplan

– Inspeksjonsplan

– Renholdsplan

Gode svar belønnes godt

Da Statens vegvesen tidligere i år gikk ut med den nye konkurranseformen sa Tore Jan Hansen følgende om vektingen av entreprenørene:

– Vektingen vil bli vurdert som merverdi utover det som er kontraktens minimum. Hvert hovedkapittel i vurderingen er gitt maksverdier som kan benyttes. Samlet er det mulighet til å kunne gi inntil 200 millioner kroner i hele vurderingen. Denne summen vil i konkurransen bli sett i sammenheng med tilbyders tilbudssum. Når regionen i dette prøveprosjektet har valgt å benytte en så stor sum som inntil 200 millioner kroner, så er det blant annet for å vektlegge betydningen av ønsket kvalitet på leveransene. Ingen parter er tjent med at vi får kontrakter som er underpriset i forhold til beskrevet kvalitet på leveransene.