Prosjektleder Tor-Einar Kristensen i Mesta (t.v) og avdelingsdirektør Stein J. Johansen i Statens vegvesen. Foto: Irene R. Skaue, Statens vegvsen. 

Mesta gjør elektroarbeidene i Tjernfjelltunnelen

Mesta har signert kontrakten med Statens vegvesen på elektroarbeidene i Tjernfjelltunnelen.

I konkurranse med åtte andre firma var det Mesta AS som leverte den laveste prisen på elektroarbeidene i rv. 77 Tjernfjelltunnelen i Saltdal i Nordland. Etter kvalitetssikring og kontrollregning ble kontrakten i dag signert av avdelingsdirektør Stein J. Johansen i Statens vegvesen og prosjektleder Tor-Einar Kristensen i Mesta, skriver Statens vegvesen i en melding.

Oppdraget handler i hovedsak om belysning, ventilasjon og sikkerhetsutrustning til den om lag 3,3 km lange tunnelen.

– Elektroarbeidene skal være i gang i løpet av vinteren og pågå fram til sommeren. Utover høsten skal alt utstyret testes og justeres før tunnelen til slutt kan bli sikkerhetsgodkjent og klar for trafikk. Parallelt med dette pågår det andre arbeider i prosjektet, særlig med vegbygging på saltdalssiden mot E6, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

Tjernfjelltunnelen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2019.

Om prosjektet:

Rv. 77 er en cirka 34 kilometer lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst.

– Den fire kilometer lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk.

– Andelen tunge kjøretøy er 26 prosent. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast.

– Den nye Tjernfjelltunnelen blir cirka 3,3 kilometer lang.

– Fartsgrensen i tunnelen blir 80 km/t.

– Stigningen er på 4 %.

– Tunnelen får 8,5 meter kjørebredde, lys, ventilasjon, snu-nisje og havarilommer.

– Den gamle vegen blir stengt og vil være anbefalt sykkelrute på sommerstid.

– På Junkerdalssida skal det bygges 480 meter vei som tilknytning til eksisterende rv. 77.

– På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av krysset.

– Det skal også lages veitilknytning til gammel rv. 77.

– Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde forarbeidene til tunnelarbeidene i februar–april 2016.

– Hæhre Entreprenør bygger tunnelen og veg på begge sider, og startet i oktober 2016.

– Første tunnelsalve gikk i november 2016 og gjennomslaget kom 20. februar 2018.

– Anleggsarbeidet skal etter planen være fullført høsten 2019.

– Prosjektet er statlig finansiert.

Kilde: Statens vegvesen.