Mesta bygger i Finnmark

Mesta skal på oppdrag fra Statens vegvesen bygge ut parsellen Smielvdalen-Hopseidet på rv 888 i Lebesby kommune på Nordkynhalvøya i Finnmark.

Byggesummen er på 51 millioner kroner. Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende enfelts sommervei til tofelts helårsvei på en 6,7 kilometer lang strekning. Oppdraget inngår i arbeidet med å gjøre hele Nordkynveien til tofelts helårsvei og hvor Mesta fra før har fått kontrakter på to parseller. Parsellen Smielvdalen-Hopseidet er den fjerde av totalt fem parseller som skal utbedres på Nordkynveien. - Mesta legger opp til å starte arbeidene rundt 1. august. 30 av Mestas ansatte vil arbeide på prosjektet. I tillegg vil det bli benyttet underentreprenører til masseflytting. Det vil kun være sommerdrift på dette anlegget og parsellen skal være fullført innen 30. juli 2007, sier regionsjef Terje Mjøen i Mesta.