Mesta bygger containerhavn i Oslo

Mesta vant anbudskonkurransen om byggingen av container-havnen på Sjursøya i Oslo. Kontrakten med Oslo havn KF har en verdi på 105 millioner kroner.

Kontrakten signeres 2. januar og Mesta starter opp arbeidet i løpet av måneden. Første byggetrinn skal være ferdig i august 2007 og omfatter opparbeidelse av 60 000 m² med kjøre- og stablearealer for containere. I tillegg skal det bygges 1 330 meter med kranbane. Området skal opparbeides med all tilhørende infrastruktur som vannledninger, overvannsledninger og elektroarbeider. Anleggsdirektør Stein Iversen regner med at 30 Mesta-ansatte vil være involvert i arbeidet. I tillegg vil en del arbeidsoppgaver bli utført av underentreprenører. Mesta har også opsjon på byggetrinn 2 som omfatter bygging av nye 30 000 m² med containerarealer og 1 200 meter kranbane. Ferdig-stillelse av byggetrinn 2 er planlagt til innen utgangen av 2009. Dette er en viktig og krevende kontrakt for Mesta. Det er gledelig at vi nå signerer kontakten med Oslo havn KF og vi ser frem til å starte opp arbeidet, sier Stein Iversen.