Mer til veier

På grunn av manglende bevilgninger har Statens vegvesen redusert ambisjoinsnivået når det gjelder veibygging her i landet.Mange har problemer med å forstå hvorfor staten lar milliarder av kroner fordunste i Oljefondet pga negangen på børsene i stedet for å bruke mer penger til helt nødvendig infrastrukturbygging.

- Veinettet forfaller, sier Lars Aksnes i Statens Vegvesen til Aftenposten. Mange mindre steder hvor trafikken går rett gjennom tettstedet må se langt etter å få nye trafikkløsninger. Med de målene man har hatt så langt ville det ha tatt 60 år for å utbedre 8 600 km stamvei. Dette ville koste 200 milliarder kroner. Men på grunn av manglende bevilgninger vil de ta langt lengre tid før veinettet er kommet opp på et forsvarlig nivå. De veiene som nå prioriteres er E6, E18, E39 og E16. Det som nå skjer med bevilgningene til samferdsel er og blir en skandale.