Mer til Skanska på Nordlandssykehuset

Skanska Norge skal utføre de resterende bygningsmessige arbeidene på utvidelsen av Nordlandssykehuset i Bodø.

Kontraktssum er 36 milllioner kroner. Arbeidene starter opp i august og skal være ferdige til august 2006. Arbeidene gjennomføres som delte entrepriser og Skanska Norge startet i januar i år grunn- og betongarbeidene samt oppførelsen av bæresystem på nybygg for laboratorier og kreftbehandlingsenhet totalt ca 6 500 kvm samt ombygging/tilbygg for ny sentralforsyning/lager. hhv 1 400 kvm + 400 kvm. Kontraktssum 45,7 millioner kroner.