Mer optimisme hos byggevareindustrien

Et dårlig salg i desember avsluttet et svakt år for byggevareindustriens omsetning av byggevarer. Men for 2011 er man mer optimistisk.

Etter en oppløftende november falt salget av byggevarer tilbake i desember. Nedgangen ble på 5,1 prosent justert for prisstigning. Salget for hele fjoråret løftet seg kun med 2,1 prosent justert for prisstigning, i følge rapport om innenlandsk salg av byggevarer som månedlig utarbeides av Byggevareindustrien.

Adm. direktør Arne Skjelle i Byggevareindustrien innrømmer at desember ikke var noen god måned for byggevaresalget til medlemsbedriftene.

– Men her skal vi huske på at desember var en rekordkald måned som fulgte etter en november som også var svært kald. Det kan forklare noe, kommenterer han.

Skjelle minner for øvrig om at foreningen på høsten i 2009 innså at 2010 ville bli et vanskelig år for byggevareindustrien.

– Derfor gikk vi ut med en prognose hvor vi forventet en nedgang i byggevaresalget på 3-4 prosent for fjoråret. Når vi så ender opp med en oppgang på et par prosent, så ligger vi ikke så langt unna hva vi på forhånd la opp til, fremholder han.

– Men i løpet av 2010 så vi jo at boligsalget bedret seg, og det kom optimistiske meldinger fra markedet om økende aktivitet. I det perspektivet hadde vi nok forventet at salget ville ta noe mer av enn det gjorde. Det er ikke til å legge skjul på at vi ble litt mer optimistiske utover i året, innrømmer Skjelle.

Men en svak desember og uoffisielle rapporter om en litt treg start på januar, har ikke klart å slokke byggevareindustrien økende optimisme for inneværende år.

– I vår prognose sist høst for 2011 la vi innen vekst på 2-3 prosent. Men kanskje vi må oppjustere denne noe hvis den økende optimismen i markedet materialiserer seg i økt aktivitet. Godt boligsalg må etter hvert gi økt boligbygging. Og mye jobbing ligger det an til hvis det blir fart på markedet for rehabilitering med energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse. Det vil jo være avgjørende for myndighetene å få fortgang her for å stagge akselererende strømpriser og medieoppslag om strømkrise, avslutter Skjelle.