Mer levedyktig PTL

PTL har overtatt virksomheten i TRD Innovation Lab AS og styrker gjennom oppkjøpet sin konkurransekraft innen levedyktig utvikling.

- For PTL gir oppkjøpet økt konkurransekraft innen prosjekter som handler om å skape levedyktig utvikling av bedrifter og offentlige etater. Det finnes knapt en bedrift eller offentlig etat som i dag ikke trenger bistand til å lede slike nødvendige endringsprosesser, sier adm. direktør Sven Erik Nørholm i PTL som med sine ca 150 ansatte har vokst til å bli landets største selskap som rendyrker prosjektledelse.

TRD er et spinn off selskap fra NTNU som ble stiftet i desember 2006. Gründerne kom fra forskermiljøene Oasen Kreativ Lab ved NTNU og Kunnskap & Strategi ved SINTEF. Målet var å kommersialisere forskning som var utviklet i begge disse miljøene, for så å tilby bedrifter tjenester omkring virksomhetsbasert innovasjon.

TRD har i løpet av de tre siste årene blitt å regne som et ledende miljø som leverer tjenester på strategiske utfordringer innen innovasjon.

- Virksomheten har gått i pluss siden de åpnet dørene sine, men ble utfordret på egen vekst. Rekruttering av kompetente mennesker som ville være med å bygge et selskap fra bunnen, ble spesielt utfordrende. Samtidig som deres store kunder etterspurte en større og mer robust organisasjon, som med trygghet kunne lede større langsiktige prosjekter. Dette gjorde at TRD søkte seg inn til et større kompetansemiljø som kunne utfylle og komplementere TRDs kompetanser, opplyser Nørholm i en pressemelding.

I PTL vil de tidligere ansatte i TRD fortsette å videreutvikle de konseptene for innovasjon og vekst i samarbeid med sine nye kolleger.

- Nå får vi endelig gleden av å kunne tilby våre kunder en helhetlig innovasjonsprosess fra idéutvikling, gjennom konseptualisering og implementering til også å hjelpe virksomhetene med å ta sine nyskapinger helt til marked. Et stort løft for oss som er lidenskapelig opptatt av å utvikle det nye og ikke minst skape nye arbeidsplasser, kommenterer Mads Bruun Høy som er daglig leder i TRD.

TRD er også det første selskapet, som med hjelp fra NTNU Technology Transfer, spinnes ut fra HF-fakultetet ved NTNU.

- Dette er ganske spesielt i et miljø som normalt har tradisjoner for å utvikle nye teknologiselskaper. Og det at TRD evner å ta kompetanser fra humanistiske fag og gjøre det til lønnsom virksomhet, er meget interessant og noe som vi i framtiden ønsker å se mer av, sier direktør Karl Klingsheim, ved NTNU Technology Transfer Office AS.

- Det er også morsomt å kunne registrere at denne type virksomhet har en mye raskere utviklingstid for å bli lønnsom enn våre andre aktører i porteføljen som igjen viser at det er først og fremst mennesker og ikke teknologien som skaper innovasjonen, fortsetter Klingsheim.

- Jeg mener også at dette er et godt eksempel på styrken i at ideer fra NTNU/Sintef etter en inkubasjonsperiode, havner i et relevant selskap med utbygd infrastruktur. Gründernes lidenskap koblet mot et ledende selskaps strukturer gir et godt fundament for videre vekst, avslutter PTL-sjef Nørholm.