Mer enn 25 millioner innbyggere i Norden

Norden har nå mer enn 25 millioner innbyggere. Av disse bor over ni millioner i Sverige, mer enn fem millioner i Danmark og like mange i Finland, mens Norge også nærmer seg den femte millionen.

 

Island har passert 300.000, mens Grønland og Færøyene begge ligger rundt 50.000. Øysamfunnet Åland i Østersjøen har 27.000 innbyggere, viste en fersk oversikt på Nordisk Råds nettsider torsdag.

De nøyaktige tallene er ikke helt sammenlignbare, fordi befolkningsstatistikken er offentliggjort på noe ulike tidspunkter fra land til land. Men ifølge oversikten fra den nordiske samarbeidsorganisasjonen fordeler det samlede tallet på over 25 millioner seg slik:

*Sverige: 9.142.817 innbyggere
*Danmark: 5.457.415 innbyggere
*Finland: 5.289.128 innbyggere, hvorav rundt 27.000 på Åland
*Norge: 4.712.355 innbyggere
*Island: 309.699 innbyggere
*Grønland: 56.648 innbyggere
*Færøyene: 48.484 innbyggere
Til sammen gir dette 25.016.546 innbyggere i de fem nordiske landene og regionens tre selvstyrte områder. Oversikten bygger på opplysninger fra de statistiske sentralbyråene i Norden.