Mener Valla kan bli dømt

LO-leder Gerd-Liv Valla kan bli dømt for å ha gitt ut fortrolig informasjon fra medarbeidersamtaler dersom det kommer til arbeidsrettssak.

Hvis det kan påvises at Valla har gitt ut informasjoner fra en medarbeidersamtale kan hun faktisk bli dømt for det, sier arbeidslivsekspert Torkild Husby i advokatselskapet Codex til VG. Husby viser til notatet Valla offentliggjorde fredag, der hun ga sin versjon av konflikten med LOs nylig avgåtte internasjonale sekretær Ingunn Yssen. I notatet referer Valla i detalj fra samtaler hun hadde med Yssen, og Husby mener at dette bryter med enhver etisk regel i norsk næringsliv. Uforsvarlig Førsteamanuensis Ole I. Iversen mener også at det var etisk uforsvarlig av Valla å gjengi hva som ble sagt under medarbeidersamtaler med Yssen. Ja, det er det liten tvil om, med mindre ikke de to som har samtale, er enige om at innholdet kan offentliggjøres, sier Iversen. Yssen avviser overfor VG at hun har gitt noen slik tillatelse. Jeg reagerer meget sterkt på at hun bretter ut i all offentlighet informasjoner gitt i fortrolighet og i en medarbeidersamtale, sier Yssen som nå lar sin advokat vurdere hva som videre skal skje i saken. Brudd på loven Arbeidsrettseksperter mener også at LO kan ha brutt arbeidsmiljøloven ved at det er ti år siden sist de gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse. Hvis LO ikke har gjort arbeidsmiljøundersøkelser siden 1997 er det brudd på arbeidsmiljøloven, sier jurist og spesialist på psykososialt arbeidsmiljø, Harald Pedersen, til Dagbladet. At Valla har hatt medarbeidersamtaler med sine ansatte, er ikke nok, mener regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet. Medarbeidersamtaler vil normalt ikke være nok. Arbeidsmiljøloven og forskriftene krever mer og systematisk kartlegging, sier Halmrast til Dagbladet. LO bryter arbeidsmiljøloven. Alle arbeidsgivere kan bli holdt erstatningsansvarlige hvis arbeidsmiljøet er så dårlig at noen blir mobbet, sier Ole Gramstad Jensen i Codex. Utilbørlig av Yssen Ikke alle eksperter i arbeidsrett støtter imidlertid Ingunn Yssen. Advokat Jan T. Dege har skrevet flere lærebøker i arbeidsrett, og mener Yssens offentliggjøring av misnøyen gjennom VG i kan være grunnlag for oppsigelse, skriver Dagens Næringsliv. Etter hans mening kunne Yssen henvendt seg til representantskapet i LO og opplyst at hun sto i en konflikt som tilsynelatende ikke lot seg løse og bedt dem ta opp saken. Gerd-Liv Vallas «motinnlegg» fredag er ikke like ille, synes han. Det er rimelig at hun forsvarer seg, men hun går noe langt når det gjelder personopplysninger, sier Dege til avisen.