Mener svensker har bedre arbeidsmoral

En fersk Manpower-undersøkelse viser at fire av ti nordmenn mener at svenskene har bedre arbeidsmoral enn det vi selv har.

De spurte setter dette i sammenheng med oljerikdommen. Nesten seks av ti svarer også "ja" eller "noe" på at oljeinntektene fører til lavere arbeidsmoral i Norge. Ni av ti tror også at Norge ikke hadde vært et av verdens rikeste land uten oljen.

Manpowers Work Life-undersøkelse gjennomføres av Kairos Future og omfattes av vel 8.000 personer i de to landene.

- Jeg tror disse tallene forteller oss at svenskene over mange år er vant til et mer krevende arbeidsmarked. De har hatt høyere arbeidsledighet enn oss, særlig blant de unge. Samtidig har lønninger og levestandard blitt høyere i Norge enn i Sverige. Å være svensk i Norge betyr gode inntekter, og mange er her for å tjene og spare opp penger. Da er det ikke så rart at svenskene oppleves å ha høy arbeidsmoral, sier konsernsjef i Manpower Norge, Maalfrid Brath.

Lavere arbeidsmoral på grunn av oljen? Når nordmenn blir spurt om oljen har bidratt til å svekke arbeidsmoralen vår, er det en urovekkende stor andel som svarer ja. En av tre svarer ja på dette spørsmålet. Inkluderer vi de som svarer at arbeidsmoralen er blitt noe svekket, er vi oppe i nesten seks av ti. Fire av ti tror ikke at oljen har svekket arbeidsmoralen.

- Det er urovekkende at så mange mener at arbeidsmoralen i Norge er svekket som følge av de store oljeinntektene. Det er liten tvil om at oljeinntektene har gjort det enklere å bygge ut gode velferdsordninger i Norge. Dette er ordninger som det i all hovedsak er bred enighet om. For at vi skal beholde de gode ordningene, er vi avhengige av at folk verken utnytter ordningene eller glemmer at det er arbeid og verdiskaping som tross alt er hovedkilden til velferd også i Norge, sier Maalfrid Brath.

Velferdssamfunn uten oljen? Når folk i Norge blir spurt om landet ville vært et av verdens rikeste uten oljen, får vi et massivt "nei" til svar. Nordmenn i alle aldre og i de fleste yrker er enige i at landet ikke hadde vært et av verdens rikeste uten oljen. Bare 9 % av de spurte tror at Norge kunne vært et av verdens rikeste land, selv uten oljen. Hele 91 % svarer nei. Den store nei-andelen er omtrent like massiv blant gamle som unge og i de fleste yrkesgrupper. Bare folk innen IT-sektoren og bygg og anlegg skiller seg ut, med henholdsvis 14 % og 15 % ja-andel.

- Det er utrolig viktig at vi ikke mister troen på at vi kan skape verdier og velferd selv uten de store inntektene fra oljenæringen. Selvsagt gir oljen store inntekter, men nabolandene våre, Sverige og Danmark, burde være nære og gode nok eksempler på at det går an å bygge et velferdssamfunn uten ekstraordinære inntekter. Disse tallene bør være et viktig apropos til debatten om hva Norge skal leve av etter oljen. Skal vi drive nyskaping, innovasjon og skape fremtidens næringer her i landet, må vi ha tro på at vi kan klare oss uten inntektene fra oljen, slår Maalfrid Brath fast.