Illustrasjosnfoto

Mener nye Oslotunneler bør bygges utslippsfrie

Årsmøtet i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold vedtok på sitt årsmøte 22. mars en resolusjon hvor de ber Bane NOR og Oslo kommune å beslutte at det vil stilles krav om at nye jernbane- og T-banetunneler under Oslo skal bygges utslippsfrie. 

Her er resolusjonen som enstemmig ble vedtatt på EBAOs årsmøte:
«Bygg- og anleggsnæringen ønsker å ta sitt ansvar for å redusere klimautslipp i tråd med Paris-avtalen. Dette er mål som nås best gjennom dialog mellom næringen og større private og offentlige byggherrer, med tidlig forberedelse av markedet.

Årsmøtet i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) ber derfor Bane Nor og Oslo kommune allerede nå beslutte at det vil stilles krav om at nye jernbane- og T-banetunneler under Oslo skal bygges utslippsfritt.

Med tidlige signaler om ambisiøse klimakrav på store prosjekter som bygging av nye tunnelløp under Oslo, vil næringen evne å forberede seg på utslippsfrie løsninger og allerede nå drive innovasjon gjennom å etterspørre utslippsfrie løsninger blant maskinprodusenter, utstyrsleverandører og entreprenører.»

– Fullt mulig
– Det er fullt mulig å bygge tunneler utslippsfritt om kravene stilles tidlig nok, sier avdelingsleder Nils Hæstad i Veidekke Entreprenør, som også er leder av anleggsutvalget i EBA. Hæstad har sammen med resten av anleggsutvalget og EBAO arbeidet frem innholdet resolusjonen, som har full støtte blant medlemsbedriftene.

– Teknologien finnes, men den er ikke tatt i bruk i anleggsmarkedet. Om byggherrene stiller de nødvendige kravene, vil dette åpne opp for at aktørene i næringen kan jobbe frem bærekraftige løsninger som vil fungere. For å lykkes er det snakk om tid, at det settes krav og byggherrer som er villige til å investere i dette, sier Hæstad til Byggeindustrien.

Han mener anleggsbransjen er et av de områdene som virkelig kan utgjøre en forskjell innen dette feltet.

– Kan bli verdensledende
– Her har Norge en mulighet til å bli verdensledende, men da må vi få til et samspill mellom byggherrer, entreprenører og maskinleverandørene, legger Hæstad til. Han peker på at om man tidlig setter signaler om ambisiøse klimakrav, så vil næringen sammen med maskinprodusenter og utstyrsleverandører tilpasse seg utslippsfrie løsninger.

Som kjent gikk Veidekke nylig til innkjøp av en ny norskutviklet elektrisk 25-tonns CAT-graver, den første i sitt slag.

– Denne typen utstyr er i dag dyrere enn tradisjonelle maskiner, men dette er starten, og med stadig strengere krav er dette et behov som vil bygge seg opp og som leverandørene vil kunne levere på, mener Hæstad.

– Dette er enn investering for fremtiden, både økonomisk og miljømessig. Riset bak speilt er kravene i Paris-avtalen – og hva som venter oss om kravene ikke nås, påpeker Hæstad.

– Vil ta samfunnsansvar
PEABs John Ivar Mejlænder-Larsen, som også er styreleder i EBAO, er helt klar på at entreprenørene ønsker å ta et samfunnsansvar.

– Vi vil med dette vedtaket vise at vi tar samfunnsansvar og gir nå et tydelig signal til viktige aktører i næringen, ikke minst offentlige og private utbyggere, om at vi ønsker å sette fokus på klimaet og hvordan næringen vår kan bidra, sier Mejlænder-Larsen.

Han peker på at det også er viktig for entreprenørene å gi et signal om at det er avgjørende å være tidig ute for å sikre gode konkurransebetingelser og forutsigbarhet.

– Det er viktig at vi som bransje er fremoverlente og ønsker å gå i front med å legge til rette for forutsigbare og gode løsninger, legger styrelederen til.