Mener myke trafikanter taper mot rassikring

Hver femte som mister livet på norske veier er en myk trafikant. Trygg Trafikk er kritisk til at rassikring får dobbelt så mye penger som tiltak for myke trafikanter.

De siste ti årene er over 16.000 myke trafikanter blitt skadd i trafikken og 476 har mistet livet. Dødstallene er tyve ganger høyere enn for rasulykker.

Trygg Trafikk er kritisk til at regjeringen i år bruker 560 millioner kroner på rassikring og bare det halve på gang- og sykkelstier.

- En av fem som mistet livet i trafikken i fjor var syklist eller fotgjenger. Det er et høyt tall, og det øker. Det skjer færre ulykker i forbindelse med ras, sier kommunikasjonssjef Kristin Øien i Trygg Trafikk til NRK.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) forsvarer prioriteringene. Hun sier at trafikksikkerhet er et overordnet mål, men at framkommelighet for folk og næringsliv også er et viktig mål.

- Derfor kan vi ikke bare se på trafikksikkerhet. Vi må også se på de andre målsettingene, som regional utvikling, sier hun.