Mener folk aldri har hatt bedre råd

Midt i den økonomiske krisen kommer beregningene som viser at folk flest aldri har hatt bedre råd her i landet.

Onsdag senker sentralbanksjef Svein Gjedrem trolig renten nok en gang. Dermed sørger han for en ny topp i økt kjøpekraft.

- Selv om lønnsveksten blir noe lavere i år enn noen av de foregående årene, vil rentenedgangen bidra til kraftig vekst i kjøpekraften. For husholdningene samlet vil disponibel realinntekt øke med mellom 4,5 og 5 prosent, sier seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets til Bergens Tidende.

Det betyr at til tross for finanskrise og økonomisk nedtur, så vil de aller fleste i Norge få bedre råd enn noen gang tidligere. Siden tusenårsskiftet har det ikke vært så høy vekst i kjøpekraften på et år, bortsett fra i 2007.

Statistisk sentralbyrås administrerende direktør Øystein Olsen sier at når man tar hensyn til skatten, vil rentenedgangen gi husholdningene samlet nærmere 30 milliarder kroner i økt disponibel realinntekt i 2009.

I gjennomsnitt betyr det 13.000 - 14.000 kroner til hver norske husholdning.
Men verken Olsen eller Bruce spår kjøpefest av den grunn. Det meste vil bli spart, tror de.