Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Mener AF er godt posisjonert for Nye Veier-prosjekt

- Jeg føler at vi er utrolig godt posisjonert for å kunne ta de store prosjektene som kommer fremover, sa administrerende direktør Morten Grongstad i AF Gruppen under entreprenørkonsernets kvartalspresentasjon fredag.

Isolert sett fikk selskapets anleggsdivisjon en liten tilbakegang i årets andre kvartal målt i omsetning sammenlignet med samme kvartal i 2015, men resultatet ble enda bedre. Marginene er fortsatt veldig sterke med 8,7 prosent. Ordrereserven i AF Anlegg krympe fra 3,4 til 2,9 milliarder, uten at AF-sjefen er noe særlig bekymret.

Han viste til Inter City-utbyggingen, store Vegvesen-prosjekt og ikke minst Nye Veier som vil dele ut store kontrakter i årene fremover.

- Det er nå det store rushet kommer. Vi er med i konkurransen om de to første Nye Veier-prosjektene, og neste jobb legges ut i september. Da snakker vi om tre prosjekter hvor hver er på tre milliarder kroner. Da er vi over i en setting hvor hver kontrakt ikke utgjør noen hundre millioner, men milliarder. Det vil påvirke tallene våre på en helt annen måte, sa Grongstad.

AF Gruppen ble som en av fire entreprenører prekvalifisert på det første Nye Veier-prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal med beste score. Nylig ble det også klart at de går sammen med Veidekke i kampen om det andre prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark. Konsernsjefen uttrykte entusiasme for tildelingskriteriene Nye Veier har lagt opp til.

- De har definert at de skal se på mer enn bare pris. På den første kontrakten er det definert andre kriterier enn bare pris. I og med at det er en totalentreprise har det mye mer å si hvilke valg vi gjør, og det passer oss veldig bra, sa Grongstad.

- Vi ønsker å levere det beste tilbudet, men ikke nødvendigvis alene. Det er sagt at E18 Rugtvedt-Dørdal skal være et best value-prosjekt, og at pris kan bli vektet enda lavere enn i det første prosjektet. Da har jeg veldig god tro på at Norges to fremste entreprenører skal kunne tilby en god organisasjonsmodell og løsningsmodeller for Nye Veier, understreket han.