- Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i oktober var 0,2 prosent lavere sammenlignet med samme måned i 2019, sier Jøns Sjøgren.

Melder om jevnt byggevaresalg i oktober

Byggevareindustriens Forening melder at det innenlandske salget av byggevarer fra industrien gikk noe ned i oktober.

- Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i oktober var 0,2 prosent lavere sammenlignet med samme måned i 2019, sier Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening i en pressemelding.

Tallene baserer seg på innsamlede data fra et bredt utvalg av foreningens medlemmer.

- Salget av trebaserte produkter økte med 2,3 prosent. Øvrige byggevarer og betongbaserte byggevarer hadde en nedgang på henholdsvis 0,7 prosent og 1,3 prosent sammenlignet med oktober i 2019, fortsetter han.

Det var en salgsdag mindre i 2020 enn i 2019.

- Akkumulert etter oktober ligger det totale byggevaresalget 2,7 prosent over 2019. Trebaserte produkter har en akkumulerte salgsvekst på 7,5 prosent. Øvrige byggevarer ligger 1,9 prosent foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en vekst på 0,6 %, avslutter han.